Запознај ја Емилија од курсот за 3DS Max со Владимир Стојковиќ!

Запознај ја Емилија од курсот за 3DS Max со Владимир Стојковиќ!

Емилија Чукаркова е студент на курсот за 3DS Max која успешно ја заврши 2 месечната програмата и ги исполни своите соништа во професионалната кариера. Со креативноста и амбициозноста ја постигна поставената цел кон внатрешното уредување.


"Благодарение на Rework сум чекор поблиску до исполнување на моите соништа во областа на дизајнот и внатрешното уредување.
Со професионалната презентација на професорот Владе,ние се стекнавме со знаење кое ќе биде од големо значење за нашата кариера.
Курсот за 3DS MAX е одлична прилика за секој кој што е заинтересиран во оваа област."
-Емилија Чукаркова

 

Еве што изработи на предавањата:

 

 

 

 

 

 

 

Што ќе научиш на курсот за 3DS Max?

 

-Вовед во 3DS Max, изучување на интерфејс навигација, asset tracking и main toolbar.
-Импортирање и моделирање преку DWG и JPG фајлови.
-Инсталирање на скрипти и работа со истите.
-Моделирање на ѕидови, прозори, врати и слично со помош на скрипти и AEC extended алатките.
-Моделирање на кујна. 
-Моделирање на елементи како комоди, маси, гарнитури и сл.
-Mоделирање на детали, работа со разни модификатори и нивно објаснување. 
-Работа со UVW Map и Unwrap UVW модификатори.
-Изучување на разни типови на композиција нивна примена.
-Изучување на camera settings.
-Изучување на corona sun and sky, работа со различни типови на corona lights и работа со light mix.
-Изучување на render settings.
-Изучување на материјали, нивно детално објаснување и примена.
-Уредување на објектот и местење на камери за добивање на интересни и професионални кадри.
-Изучување на постпродукција во Photoshop.