Обука за вашиот тим?
Rework Company - Флексибилни и специјализирани обуки прилагодени според потребата и дејноста на вашата компанија.
Вашиот тим ќе се стекне со соодветни вештини за да одговори на современите бизнис предизвици и технолошки промени на новото време. Зголемете ја продуктивноста на вашите вработени инвестирајќи во нивниот развој.
Custom tailored courses
ПОТРЕБА ОД ОБУКА?
Вашиот тим има потреба од стекнување на нови вештини со цел да одговори на современите бизнис предизвици
01
ЗАКАЖЕТЕ СРЕДБА
За да ги дознаеме потребите на вашиот бизнис и тим
02
ДЕФИНИРАЊЕ НА ЦЕЛТА
Дефинирање на обуката и поставување на севкупна стратегија за реализирање
03
КОНЦИПИРАЊЕ НА ОБУКАТА
Формирање на тим од обучувачи и дефинирање на временска рамка
04
ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДА
Согласно дефинираната стратегија за комплетно решение
05
ОДРЖУВАЊЕ НА ОБУКАТА
Реализација на специјализираната обука со експерти од конкретната дејност за потребите на вашиот тим
06
СТЕКНАТИ ВЕШТИНИ
Обучен тим кој е спремен за можностите кои доаѓаат од технолошките промени и новото време
07
Обука за вашиот тим со веќе постоечки курс?
Обучете го вашиот тим со курсевите кои веќе имаат докажан успех и се одржуваат редовно во нашиот едукативен центар.
Ова се кратки внимателно конципирани курсеви кои се фокусирани на стекнување на конкретна и веднаш применлива вештина од сферата на дигиталните технологии и новиот деловен свет.
Ready-Set-Go courses

Погледнете ги тековните, како и веќе одржаните Ready-Set-Go курсеви

Rework заедница

Сметате дека имате некоја интересна тема која би сакале да ја презентирате на некој од Rework настаните или имате потенцијал и желба да станете инструктор?

+389 70 399 009
+389 78 333 243