| WordPress | Креирај ја твојата прва веб страна

05.10.2021

5 недели

Иван Костоски
WordPress developer
 • Курс
 • За инструкторот

Во овој курс ќе ги научиш основите на WordPress, како да креираш свој website from scratch, од localhost до online, како да го менуваш секој дел од страната, основите на html, css, php-shortcodes, javascript, jquery.

Сертификатот за завршен курс содржи детално објаснување на курсот и вештини кои се стекнати. Исто така со самиот сертификат се зачленуваш во Rework заедницата и добиваш пристап до сите настани организирани од Rework и попуст за курсевите и академиите.

 • Вовед во WordPress
 • Инсталирање на WordPress
 • Запознавање со Dashboard-от на WordPress
 • Структура на веб страница
 • WordPress хиерархија
 • Градење и менаџирање на менија
 • Работа со едиторот на WordPress
 • Работа со плагини
 • Работа со теми
 • Back-end customization
 • Child-theme и зошто е потребна
 • Single post template
 • Custom template
 • Custom search form
 • Менаџирање на корисници
 • Custom post types/taxonomies
 • Финален проект во кој ќе се применат сите изучени работи
 • WordPress developer
 • Front-end developer
 • Freelance anywhere in the world
 
Online course

Времетраење: 5 недели

Курсот ќе започне на: 05 October 2021

Број на часови: 25

Локација: Козара 4, 1000 Скопје

Контакт: +389 70 399 009  |  +389 78 333 243

WordPress developer - Freelancer со повеќе од 5 години искуство. Секојдневно учи нови работи, истражува и се надоградува.

Пристапот на предавање му е енергичен но методолошки со точно зацртани цели за полесно совладување на материјата и брза акумулација на знаењето од страна на студентите.


Едукативни партнер компании

Genera Development LLC Industry Service Tocka.mk Perpetuum mobile Natura Therapy
Rework заедница

Сметате дека имате некоја интересна тема која би сакале да ја презентирате на некој од Rework настаните или имате потенцијал и желба да станете инструктор?

+389 70 399 009
+389 78 333 243