| Marketing Funnel | Основи на Интернет Маркетинг

calendar icon

05/12/2020

clock icon

19:00

Голем дел од основните принципи, процеси и техники кои се практикуваат во традиционалниот маркетинг, исто така се практикуваат и во неговиот дигитален двојник. Еден од тие  процеси претставува и „Маркетинг Инката“, кој несомнено припаѓа во есенцијалните практики во дигиталниот маркетинг и претставува општо прифатен водич, кој ја опфаќа и темелно ја разработува маршутата на купувачот. Во овој вебинар, ќе биде опфатен целосниот протокол низ кој маркетинг експертите ја сегментираат фазата во која се наоѓа купувачот, и како од почетната фаза на „Свесност“, пристигнува до последната фаза „Конверзија“ - односно финалната одлука.

 

Димитар Николов - Head of Digital Marketing

Genera Marketing - Маркетинг Агенција

Погледнете повеќе на вебсајтот: generadevelopment.com

Rework заедница

Сметате дека имате некоја интересна тема која би сакале да ја презентирате на некој од Rework настаните или имате потенцијал и желба да станете инструктор?

+389 70 399 009