| Game Development | Бесплатен Вебинар

calendar icon

21/12/2020

clock icon

19:00

Кога зборуваме за Game Development мислиме на процесот на креирање и развој на компјутерски игри. Овој процес започнува со самата идеа или концепт па се до QA и фазата на тестирање по што играта е спремна за масовно користење. Денешните игри се толку развиени што позади нив стојат огромни тимови на луѓе. Тие луѓе се програмери, сценаристи, дизајнери, аниматори, дизајнери на звук, проектни менаџери и продуценти. На овој вебинар ќе дознаеш се во врска со Game Development и како денешните игри стануваат 9тата уметност!

 
  • Запознавање со основните поими кои се користат во индустријата
  • Кратка презентација на Blender 3D
  • Процес на креирање на асети, моделирање, текстурирање, анимација
  • Кратка презентација на Substance Designer и Substance Painter
  • Основи на PBR (physically based rendering), PBS texture authoring, real time graphics
  • Кратка презентација на Unreal Engine 4
  • Дизајн на нивоа, психологија на игра, илузија на избор и останати теми поврзани со развој и дизајн на игри
  • Примери за користење на овие технологии во реалниот свет, вклучувајќи ги индустриите кои не се поврзани со развој на видео игри
Rework заедница

Сметате дека имате некоја интересна тема која би сакале да ја презентирате на некој од Rework настаните или имате потенцијал и желба да станете инструктор?

+389 70 399 009